TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  22/02/2021 10:13     |  Lượt xem 1629   

Về việc hoãn các hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo:

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh (lúc 08 giờ 00 ngày 23/02/2021 theo Giấy mời số 200-CV/TU, ngày 19/02/2021) và Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nha Trang (lúc 14 giờ 00 ngày 23/02/2021 theo Giấy mời số 201-CV/TU, ngày 19/02/2021) sẽ được hoãn lại. Thời gian tổ chức các hội nghị cụ thể Văn phòng Tỉnh ủy sẽ thông báo sau.

Trân trọng!

BBT Website

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 9.307.670