ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn chi tiết một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

  PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHI BỘ VÀ Ý THỨC TỰ GIÁC CỦA ĐẢNG VIÊN THỰC HIỆN TỐT QUY ĐỊNH 37-QĐ/TW VỀ 19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

  Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) thay thế cho Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về 19 Điều đảng viên không được làm; trong đó có những điểm mới cần được quan tâm chú trọng như:

   

  Liên kết banner
   
   
   
  Liên kết web
  Video Clip
  Thăm dò ý kiến
  Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


  Gửi bình chọn  Xem kết quả

  Lượt Truy Cập
  Số lượt truy cập : 16.362.820