NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021) - ĐẦY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
Thông tin xây dựng Đảng
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng
Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo và tổ chức của Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là một nội dung trọng tâm, vừa là một biện pháp rất quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Khánh Hòa: Đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo bền vững
​​​​​​​Trong thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp; các chế độ và chính sách giảm nghèo đã đến được với các đối tượng; đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng yếu thế, người nghèo, người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện.
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình hiện thực hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.
Nhiều mô hình hiệu quả học và làm theo Bác trong doanh nghiệp
Xác định học tập và làm theo Bác là lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chủ động đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; khai thác tối đa lợi thế và nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua thực chất, nâng cao năng suất lao động, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.
Quốc khánh 2/9: Dấu mốc đất nước phát triển
Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử trường tồn
Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn độc lập ấy, cho đến ngày hôm nay, sau 76 năm vẫn còn nguyên những giá trị, đặc biệt là khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.
76 mùa thu Độc lập: Tự hào sức mạnh Việt Nam
“Tuyên ngôn Bác đọc vang trời đất/Độc lập Người thề vọng núi sông”…76 năm đã qua nhưng những cảm xúc ngày Tết Độc lập trong nắng Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên trong mỗi thế hệ người con đất Việt.
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc. Trân trọng những giá trị cao cả ấy, trong một thời đại mới và một cuộc cách mạng mới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và hơn nữa phát triển các giá trị ấy ở hai nội dung cơ bản là quyền con người, quyền dân tộc và nguyên tắc chủ quyền nhân dân.
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Mục tiêu, lý tưởng và lẽ sống của chúng ta
Trong hoàn cảnh hiện thời, việc đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa, hưởng ứng, truyền cảm hứng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở lý luận và khoa học để xây dựng, củng cố niềm tin tất thắng của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9: Ngày hội lớn vẻ vang của dân tộc Việt Nam
​Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Cuộc Cách mạng thần kỳ của đất nước ta, dân tộc ta đến nay vừa tròn 76 năm. Đây được coi là một kỳ tích của Việt Nam trong thế kỷ XX, mở ra một trang sử vẻ vang chói lọi vào bậc nhất, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung
Đồng chí Võ Văn Tần thuộc thế hệ chiến sĩ cách mạng tiền bối, lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo tiêu biểu, xuất sắc. Với 50 tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã để lại cho Đảng, nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam một tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời vì nước, vì dân.
Phát huy giá trị lịch sử một địa chỉ đỏ
Căn nhà 214 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa là nơi diễn ra cuộc họp chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngày 16-7-1930, mở ra thời kỳ đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh. Để phát huy giá trị lịch sử của địa điểm này, tỉnh đã quyết định gắn biển lưu niệm tại đây.
Phát triển đảng viên ở các thôn, tổ dân phố, thực trạng và giải pháp: Cần sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát
Để tạo nguồn kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư rất cần sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát của các tổ chức đảng với những giải pháp, kế hoạch cụ thể phù hợp tình hình địa phương cùng những cách làm hay để đem lại kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên.
Phát triển đảng viên ở các thôn, tổ dân phố thực trạng và giải pháp: Khó tạo nguồn kết nạp đảng viên mới
Báo cáo tổng kết Đề án số 03, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và các trường học, giai đoạn 2017 - 2020 và báo cáo kết quả công tác phát triển đảng viên của tỉnh...
Coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị cấp bách, liên tục, lâu dài
Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 11.395.364