ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  08/09/2022 14:05     |  Lượt xem 503   

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong toàn đảng bộ

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong Khối tập trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đúng thời gian theo chỉ đạo của cấp trên.

Báo cáo viên truyền đạt nghị quyết tại cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 14/7/2022 và Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 47-KH/ĐUK, ngày 20/7/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh HòaNghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 55/2022/QH15 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong Khối đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị.

 

Một số hình ảnh tại các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Khối

Đến nay, công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và cấp cơ sở cơ bản hoàn thành; đảm bảo thời gian và tiến độ theo yêu cầu. Tinh thần, thái độ học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc, đảm bảo nội dung, chất lượng học tập theo quy định, qua đó góp phần đưa các nghị quyết đi vào thực hiện cuộc sống; nâng cao nhận thức, quyết liệt trong hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phương pháp làm việc, cách thức điều hành của chính quyền các cấp, triển khai nhanh chóng và thực sự có hiệu quả các các nghị quyết, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

PV

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.362.671